Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Phúc ở Đồng Nai

07-02-2017 21:26:32

Ngày 27/01/2017, đoàn chúng tôi chạy xuống Đồng Nai để tham hỏi cũng như kiểm tra quy trình và cách trồng nấm bào ngư của chú Phúc. Dưới đây là 1 số hình ảnh mà chúng tôi chụp lại để bà con tham khảo qua

 

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Phúc ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Trung ở Đồng Nai

Top

Hotline: 0937.342.675