Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Ngọc ở Đồng Nai

07-02-2017 21:49:48

Ngày 27/01/2017, đoàn chúng tôi chạy xuống Đồng Nai để tham hỏi cũng như kiểm tra quy trình và cách trồng nấm bào ngư của chị Ngọc. Dưới đây là 1 số hình ảnh mà chúng tôi chụp lại để bà con tham khảo qua

 

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Ngọc ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của anh Đông ở Đồng Nai

Top

Hotline: 0937.342.675