Khách hàng

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Ngọc ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Ngọc ở Đồng Nai

07-02-2017 21:49:48

Ngày 27/01/2017, đoàn chúng tôi chạy xuống Đồng Nai để tham hỏi cũng như kiểm tra quy trình và cách trồng nấm bào ngư của chị Ngọc

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Hiền ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chị Hiền ở Đồng Nai

07-02-2017 21:39:41

Ngày 27/01/2017, đoàn chúng tôi chạy xuống Đồng Nai để tham hỏi cũng như kiểm tra quy trình và cách trồng nấm bào ngư của chị Hiền

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Phúc ở Đồng Nai

Tham quan và kiểm tra cơ sở trồng nấm bào ngư của chú Phúc ở Đồng Nai

07-02-2017 21:26:32

Ngày 27/01/2017, đoàn chúng tôi chạy xuống Đồng Nai để tham hỏi cũng như kiểm tra quy trình và cách trồng nấm bào ngư của chú Phúc

Top

Hotline: 0937.342.675